พิมพ์

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา
ผมขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อการสนับสนุนและคำแนะนำจากทุกคน ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรของเราจนเติบโตนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 และที่ประไทยในปี ค.ศ.1990 มาจนถึงทุกวันนี้

ด้วยปณิธานการผลิตสินค้าตามแบบวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น “โมโนซึคุริ” [มนษย์เป็นผู้คิด มนุษย์เป็นผู้ทำ มนุษย์เป็นผู้ใช้ และความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า พนักงานของเราจะร่วมกันทำงานเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีปรับปรุงธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้คืนกำไรกลับสู่สังคม

นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ในประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น Monozukuri และวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถรู้สึกได้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้น เราจำเป็นต้องมีการกระจายตัวของธุรกิจ ด้วยความคิดที่มีความยืดหยุ่น, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง, ประสานความแข็งแกร่ง เพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา

นอกจากนี้เรายังต้องการความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณนวัตกรรม เพื่อความพร้อมสำหรับแนวโน้มโลกาภิวัฒน์

นอกจากนี้เพื่อบรรลุพื้นฐานของธุรกิจ คือ [คุณภาพ ต้นทุนและ การส่งมอบ] และเติมเต็มความต้องการของลูกค้า เราจะท้าทายความสามารถของเราเองด้วยการใช้เทคโนโลยีแม่พิมพ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของเรา

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานทุกคน ลูกค้าทุกท่านจะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวประสานประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน