พิมพ์

ผลิตด้วยฝีมือของความเป็นผู้ชำนาญการที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
บริษัท ไทยอุซุย จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2533 ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยาซึ่งนอกชานเมืองของกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติกที่ละเอียดแม่นยำ
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้วยการกระทำและได้รับประโยชน์สูงสุดจากพลาสติกวิศวกรรมที่มีศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด บริษัท จึงได้รับความไว้วางใจในการผลิตสินค้าส่งขายไปทั่วโลกมาโดยตลอด
ในอนาคต ผ่านการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ เราจะพยายามมากขึ้นและจะยังคงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกาภิวัตน์อุตสาหกรรมและการสร้างระบบการผลิตที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อก้าวไปพร้อมกับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

(1) มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มีอัตลักษณ์ ผ่านทางความคิดและการกระทำที่ เป็นของตนเอง
(2) ปรับปรุงตัวเองอย่างมืออาชีพและให้บริการต่อสังคม
(3) เพื่อความสำเร็จผ่านความพยายามและประสานงานร่วมกัน