พิมพ์

เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
เรามีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ครบครัน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกแนวนอน ขนาด 30-360 ตัน จำนวน 71 เครื่อง  เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกแนวตั้ง ขนาด 50-100 ตัน จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก ชนิดฉีดได้ 2 วัตถุดิบพร้อมกัน แนวนอน ขนาด 140 ตัน จำนวน 1 เครื่อง โดยผลิตต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 
   
   
เครื่องจักรที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์
การออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์
เราออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ด้วยเครื่องที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าของเรา
- Machining center 3 เครื่อง
- Wire cut EDM 2 เครื่อง
- NC EDM (NC electrical discharge machine) 3 เครื่อง
   
 
   

 

การประกันคุณภาพ
1. เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เราควบคุมคุณภาพแต่ละกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือวัดที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
ดั่งคำขวัญที่ว่า "ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"
CMM , Quick scope