ผลิตด้วยฝีมือของความเป็นผู้ชำนาญการที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
บริษัท ไทยอุซุย จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2533 ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยาซึ่งนอกชานเมืองของกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปพลาสติกที่ละเอียดแม่นยำ
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้วยการกระทำและได้รับประโยชน์สูงสุดจากพลาสติกวิศวกรรมที่มีศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด บริษัท จึงได้รับความไว้วางใจในการผลิตสินค้าส่งขายไปทั่วโลกมาโดยตลอด
ในอนาคต ผ่านการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ เราจะพยายามมากขึ้นและจะยังคงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกาภิวัตน์อุตสาหกรรมและการสร้างระบบการผลิตที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อก้าวไปพร้อมกับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

(1) มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มีอัตลักษณ์ ผ่านทางความคิดและการกระทำที่ เป็นของตนเอง
(2) ปรับปรุงตัวเองอย่างมืออาชีพและให้บริการต่อสังคม
(3) เพื่อความสำเร็จผ่านความพยายามและประสานงานร่วมกัน

 

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยอุซุย จำกัด

ตัวแทนบริษัท

ประธานบริษัท นายมาซาโตะ อุซุย

ลักษณะธุรกิจ

ขาย ผลิต ชิ้นส่วนพลาสติกและ แม่พิมพ์พลาสติก

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนรถยนต์
ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
ขายชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์

โรงงาน

131 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านหว้า

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร. +66(0)35 350042 – 44,โทรสาร +66(0)35 350045

สำนักงานกรุงเทพ

ชั้น 12 อาคารสาธรธานี 2, 92/30บี ถนนสาทรเหนือ, แขวงสีลม, เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร.  +66(0) 2 235-6683, +66(0) 2 235-7718, +66(0) 2 267-0516-7 โทรสาร +66(0) 2 266-9648

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

วันที่ก่อตั้ง

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

บริษัทในเครือ

บริษัท อุซุย เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค จำกัด และ บริษัท ไทย อุซุย โมลด์ จำกัด

จำนวนพนักงาน

328 คน

 
ประวัติบริษัท
 

สิงหาคม 2533

ก่อตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

กุมภาพันธ์ 2534

ได้รับใบอนุญาต BOI

มกราคม 2535

โรงงานที่ไฮเทคเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ

พ.ศ. 2537

เพิ่มทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

พ.ศ. 2539

เพิ่มทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท

พ.ศ. 2540

เพิ่มทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท­

มกราคม 2544

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9002

กุมภาพันธ์ 2547

โรงงานผลิตแม่พิมพ์เริ่มดำเนินการ

มีนาคม 2547

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO900/TS16949

ธันวาคม 2549

เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001

เมษายน 2556

เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท อุซุย เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค จำกัด

มกราคม 2561 ก่อตั้งบริษัท ไทย อุซุย โมลด์ จำกัด

 

 

 9001

 

 

IATF

 

 

ISO14001v2015